Požehnání obnoveného oltáře v kostele sv. Vavřince v Černčicích

Milena Davídková 12.srpna 2020

V neděli 9. srpna 2020 v 16 hodin požehnal při poutní mši generální vikář Mons. Martin Davídek nově obnovený oltář v kostele sv. Vavřince v Černičicích. O požehnání oltáře požádal administrátor farnosti R.D. Mgr. Vít Machek, který přivítal mj. i svého předchůdce emeritního děkana J.M. can. Wernera Horáka, jenž se žehnání také zúčastnil. Na začátku bohoslužby kanovník Werner Horák promluvil k místní křesťanské komunitě a poděkoval všem, kteří mu pomohli při obnově tohoto chrámu. Po skončení mše svaté nechyběly ani tradiční poutní koláčky, které připravili místní obyvatelé.

9. srpna 2020, kostel sv. Vavřince, Černčice

Foto: Jiří Vopálenský