Požehnání opravené křížové cesty na Kotelském vrchu

Milena Davídková 16.června 2018

V pátek 15. června 2018 na Kotelském vrchu v obci Kotel slavnostně požehnal obnovenou křížovou cestu za asistence místního duchovního správce R.D. Miroslava Maňáska generální vikář Mons. Martin Davídek. Slavnostního požehnání se účastnilo mnoho místních obyvatel z Podještědí. Samotný slavnostní akt započal za krásného počasí nad osadou Kotel. Zde po úvodním slovu starosty města Jiřího Hauzera pokračoval průvod po jednotlivých zastaveních směrem ke kapli Božího hrobu. Během tohoto průvodu byla žehnána jednotlivá zastavení. Celý obřad byl proložen několika písněmi pěveckého sboru Canzonetta z Osečné. Na závěr generální vikář zapsal událost do pamětní knihy města a odpovídal na řadu otázek účastníků akce. Žehnání navazuje na požehnání opraveného Božího hrobu, které vykonal před třemi lety na místě litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. 

15. června 2018, Kotelský vrch

Foto: Ing. Jiří Hauzer