Požehnání opravených varhan v Bozkově u Semil

Dominik Faustus 22.října 2023

V sobotu 21. října 2023 při mši svaté požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant opravené varhany v poutním kostele Navštívení Panny Marie „Královny hor“ v Bozkově u Semil. Nástroj byl v havarijním stavu a na jeho opravě se pracovalo od roku 2013. Celková cena opravy byla 5,5 milionu korun. Téměř polovinu této částky zaplatil Liberecký kraj, dále přispělo i ministerstvo kultury a zbytek se podařilo získat od dárců a výtěžků z koncertů. Litoměřický biskup při mši svaté zmínil, že se jedná o velkou sumu, která se podařila vybrat díky dobrodincům. Nástroj z roku 1852 je jedním z prvních děl význačného albrechtického varhanáře Josefa Predigera. Varhany ukrývají 21 rejstříků a 1298 píšťal. Diecézní organolog Radek Rejšek k opravě dodal: „Tyto varhany jsou takovým velmi vydařeným konglomerátem mladíka, který se to během toho procesu v podstatě ještě učil. Takže pan Michek, který varhany restauroval, odhalil různé všelijaké až jakoby nesmysly nebo chyby, ale všechno se dalo napravit. A myslím si, že současný stav varhan je výborný. Byly odstraněny nestylové doplňky, nestylové dodatky a naopak to, co by tam mělo být, tak to tam bylo zpátky dodáno.“ Varhany byly silně napadené červotočem, který některé dřevěné píšťaly prakticky zničil. První etapa prací byla proto zaměřena na ošetření proti dřevokaznému hmyzu. Následovala druhá etapa zaměřená na zrestaurování cínových píšťal. Slovy organologa Radka Rejška: „Pokud varhany někdo nějakým způsobem nepoškodí, nezapálí, nerozštípe, nerozmlátí mechaniku, nerozkrade píšťaly, tak by měly vydržet několik generací“. Renovací varhan práce na kostele „Panny Marie Královny hor“ nekončí. Aktuálně prochází rekonstrukcí boční oltář sv. Blažeje. Plánovaná doba opravy je dva roky a poté bude zřejmě možné pokračovat opravou oltáře sv. Tadeáše. Kéž zvuk bozkovských varhan zní ke slávě Boží a přímluva Panny Marie Královny hor ať provází místní farníky i všechny poutníky.

Sobota 21. října 2023, kostel Navštívení Panny Marie "Královny hor", Bozkov u Semil

Foto: Henryk Kuman