Požehnání po opravě kaple sv. Izidora v Libotenicích

Dominik Faustus 6.října 2020

V neděli 4. října 2020 v 15 hodin požehnal v Libotenicích generální vikář Mons. Martin Davídek za přítomnosti duchovního správce libotenické farnosti P. Mgr. Wolfganga Karla Horáka, O.Praem., starostky obce Ing. Ladislavy Rejškové a místních obyvatel opravenou kapli sv. Izidora. Kaple je významnou barokní památkou a stojí uprostřed obce. Na začátku slavnosti byla také požehnána památeční magnolie, kterou nechala u kaple vysadit obec. Po mši svaté místní spolek Kampanila pozval přítomné na prohlídku zvonice u farního kostela sv. Kateřiny Alexandrijské, který stojí na břehu Labe a je významnou krajinnou dominantou.

Foto: Dominik Faustus