Požehnání po opravě kapličky Panny Marie Bolestné v Nebuželích

Dominik Faustus 21.listopadu 2022

V neděli 20. listopadu 2022 od 14 hodin se konalo požehnání kaple Panny Marie Bolestné poblíž Nebužel. Místní farář a okrskový vikář mladoboleslavského vikariátu R.D. Leopold Paseka na tuto událost pozval generálního vikáře Mons. Martina Davídka. Kapli v noci v neděli 5. září 2021 poškodil mladý opilý řidič, který do ní naboural tak, že se z velké části zřítila. Místní občané se spontánně rozhodli pro její opravu, což se podařilo. I přes mrazivé počasí se na žehnání sešlo dost lidí jak z Nebužel, tak i ze Střem a Jenichova. Kaplička totiž stojí na křižovace, která spojuje tyto tři obce. Místní obyvatelé pro slavnost připravili občerstvení i svařák, který přišel vhod s výjimkou řidičů, neboť alkohol za volant nepatří, jak je vidět na příběhu této kapličky. Pan farář Leopold Paseka všem přítomným poděkoval a v závěru slavnosti rozdal požehnané medailky s obrazem té, které je kaple nově zasvěcená. Panno Maria Bolestná, oroduj za nás!

Neděle 20. listopadu 2022, kaple Panny Marie Bolestné, Nebužely

Foto: Martin Vízner