Požehnání po opravě kostela sv. Jana Nepomuckého v Hřensku

Dominik Faustus 24.října 2021

V sobotu 23. října 2021 požehnal po opravě generální vikář Mons. Martin Davídek kostel sv. Jana Nepomuckého v Hřensku. Kostel, který je v majetku obce, byl celkově rekonstruován jak v exteriéru, tak i v interiéru. V rámci opravy proběhlo i obnovení původní výmalby, byla kompletně opraveny varhany, osvětlení kostela a interiér byl doplněn o novou křížovou cestu. Slavnost v kostele byla zahájena v 10 hodin, kdy starosta Hřenska JUDr. Zdeněk Pánek přivítal ty, kteří se podíleli na rekonstrukci, řadu podnikatelů, kteří na zmíněnou rekonstrukci přispěli a významné hosty mezi nimiž nechyběl ani primátor města Děčín Ing. Jiří Anděl, CSc. Starosta Hřenska JUDr. Zdeněk Pánek promluvil o průběhu oprav a předal pamětní listy těm, kteří se o tyto opravy zasloužili. V 11 hodin při mši svaté proběhlo požehnání kostela a obnovených varhan. S generálním vikářem koncelebroval duchovní správce hřenské farnosti děčínský děkan R.D. Tomáš Kuba. V závěru bohoslužby požehnal generální vikář rovněž křížovou cestu a starosta, poté co promluvil o historii kostela, předal přítomným kněžím pamětní listy připomínací toto znovuobnovení dominanty obce. Ať sv. Jan Nepomucký jemuž je kostel zasvěcen a jehož socha stojí před kostelem se přimlouvá za obec Hřensko i celou farnost, která se nachází na hranicích s Německem, kde je tento český patron také velmi uctíván.

Sobota 23. října 2021, Kostel sv. Jana Nepomuckého, Hřensko

Foto: Dominik Faustus