Požehnání sanktusové věžičky a nových oken kostela sv. Františka na Kováni

Dominik Faustus 8.listopadu 2021

V neděli 7. listopadu 2021 v 16 hodin požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek za přítomnosti místního duchovního správce R.D. Mgr. Kamila Škody obnovenou sanktusovou věžičku kostela sv. Františka Serafínského na Kováni. Po požehnání věžičky se přítomní farníci pomodlili za všechny věrné zemřelé a kněží se šli pomodlit k centrálnímu kříži na místním hřbitově. Následovala mše svatá v kováňském kostele. V jejím závěru poděkoval R.D. Škoda starostovi obce Bohumilu Mocovi, vikariátnímu technikovi Tomáši Novákovi, stavební firmě Střechy Heier, s.r.o. a řadě farních dobrovolníků za pomoc a úklid při této obnově. Neopomněl při poděkování ani malý chrámový sbor, který provázel liturgii. Poté generální vikář požehnal nově opravená kostelní okna. Po skončení mše svaté byli přítomní pozváni k malému agapé u vchodu do kostela. Kéž se daří pokračovat v opravách této významné krajinné dominanty. Sv. Františku Serafínský, oroduj za nás!

Neděle 7. listopadu 2021, kostel sv. Františka Serafínského, Kováň

Foto: Tomáš Novák a Martin Davídek