Požehnání svatomartinských vín v Litoměřicích

Dominik Faustus 11.listopadu 2019
V pondělí 11. listopadu 2019 v 11:11 hodin požehnal v restauraci Biskupský pivovar v Litoměřicích generální vikář Mons. Martin Davídek letošní svatomartinská vína. V jeho intenci nebylo požehnat jen dvě vystavené lahve svatomartinského vína, ale všechna tato vína v litoměřickém diecézi. Poté si společně s vedoucím odboru správy nemovitého majetku panem Lubomírem Kysilkou a provozními pracovnicemi restaurace u příležitosti svátku svatého Martina společně připili požehnaným vínem.


Biskupský pivovar U sv. Štěpána, 11. listopadu, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus