Požehnání teplického adventního programu

Dominik Faustus 3.prosince 2018
V pátek 30. listopadu 2018 ve 13 hodin požehnal, po bohoslužbě slova, generální vikář Mons. Martin Davídek v kostele sv. Bartoloměje v Teplicích adventní program Půvabné Vánoce. Slavnostního zahájení se zúčastnil za teplickou pravoslavnou církevní obec arciděkan Miroslav Vachata, který k adoraci přivezl vzácnou putovní ikonu, u které se přítomní pomodlili k Bohorodičce.  Program Půvabné Vánoce v Teplicích potrvá od 30. listopadu do 22. prosince 2018 a pořádá jej ve spolupráci s městem Teplice, Ústeckým krajem a dalšími subjekty Turistické centrum VisitTeplice. 


Kostel sv. Bartoloměje, 30. listopadu 2018, Teplice

Foto: Dominik Faustus