Požehnání úrody v Brništi v roce 2022

Dominik Faustus 14.září 2022

V sobotu 10. září 2022 se v Brništi na českolipsku konaly Dožínky. Slavnost začala v kostele svatého Mikuláše v Brništi, kam místní duchovní správce P. Ing. Richard Cenker, SVD pozval generálního vikáře Mons. Martina Davídka. Po slavnostním požehnání úrody za účasti představitelů města i řady významných hostů se přítomní vydali dožínkovým průvodem do Areálu Zátiší Brniště, kde proběhlo předání dožínkových věnců a kytic. Obec zde připravila ve spolupráci se Zemědělskou firmou ZOD Brniště a.s., Libereckým krajem a moha dalšími subjekty nejen bohatý kulturní program, ale i výstavu moderní zemědělské techniky. Ať Bůh žehná úrodu v tomto roce, ale i v letech příštích, a ti kdo jí obhospodařují, ať nikdy nezapomenou na jeho dobrotu.

Sobota 10. září 2022, Brniště

Foto: archiv obce Brniště