Požehnání vína ve Velkých Žernosekách

Dominik Faustus 23.září 2023

V sobotu 23. září 2023 požehnal v kostele sv. Mikuláše ve Velkých Žernosekách letošní úrodu vína generální vikář Mons. Martin Davídek. Před požehnáním úrody přivítala vinaře a všechny hosty žernoseckého vinobraní starostka obce Jaroslava Rufusová a zazpíval mužský vokální sbor. Vinaři každoročně přicházejí s poděkováním za úrodu a s prosbou o požehnání i v budoucích letech.

Sobota 23. září 2023, kostel sv. Mikuláše, Velké Žernoseky

Foto: Renata Labajová