Požehnání vlajky litoměřického Misijního klubka

Milena Davídková 7.října 2019

V pondělí 7. října 2019, v den kdy církev slaví památku Panny Marie Růžencové, přinesli do kaple Diecézního domu kardinála Trochty v Litoměřicích vlajku, kterou si vyrobili členové místního Misijního klubka. Na konci bohoslužby vlajku požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek a přítomní rodiče s dětmi si ji odnesli, aby ji mohli mít při svých setkáních. Požehnání se zúčastnil jako host také R.D. Jiří Smolek, který je farním vikářem v Příchovicích a referentem Diecézního centra pro mládež. 

Chcete-li se také zapojit do aktivit Misijních klubek, bližší informace naleznete přímo na webu: https://www.missio.cz/zapojte-se/misijni-vychova-deti/misijni-klubka/

7. října 2019, kaple Diecézního domu kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Jakub Myšička