Požehnání znovupostavené kaple Navštívení P. Marie ve Valech u Krompachu

Dominik Faustus 28.června 2021

V sobotu 26. června 2021 v 11 hodin ve Valech, které jsou místní částí obce Krompach požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant obnovenou kapli Navštívení Panny Marie. Kaple byla znovu postavena v místech, kde v minulosti stála kaple původní. Ta byla vystavěna v roce 1800 a v 50. letech minulého století ji tehdejší totalitní režim zboural, jako nežádoucí stavbu v hraničním pásmu.

Sobota 26. června 2021, kaple Navštívení Panny Marie, Krompach-Valy

Foto: Petr Sidak

Foto: Zdeněk Nigrin