Požehnání zrekonstruované kaple v Hrádku u Rané

Dominik Faustus 23.června 2019
V sobotu 22. června 2019 od 15 hodin v Hrádku u Rané požehnal při mši svaté obecní kapli po celkové rekonstrukci, ve které existuje nepamětná úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, generální vikář Mons. Martin Davídek. Na tuto slavnost jej pozval místní duchovní správce R.D. Radim Vondráček. O rekonstrukci kaple se zasloužili jak místní obyvatelé Hrádku u Rané, tak i obecní úřad v Rané a další dobrodinci. Slavnost byla zakončena na místním obecním úřadě krátkým posezením. Poté byli oba přítomní římskokatoličtí duchovní pozváni do místního muzea letectví, kde si prohlédli exponáty související s letectvím na Rané, které zde má své kořeny již od 30. let 20. století. Místní obyvatelé také připravují památník obětem místních leteckých neštěstí, ve kterém by chtěli připomenout všechny, kdo při nich zahynuli. Za zmíněných téměř 90 let létání z Rané je těchto obětí již několik desítek. 


Hrádek u Rané, 22. června 2019

Foto: Dominik Faustus