Pozvání k Noci kostelů 2017

Kristýna Solničková 11.dubna 2017

Přihlašování probíhá prostřednictvím webových stránek Noci kostelů. Požadované ID je číslo kostela, které jste v předchozích letech obdrželi s přihlašovacími údaji (není však nezbytně nutné jej znát). Přihlášení zjednoduší v tom, že po zadání se Vám vyplní většina dříve zadaných údajů a není pak nutné vypisovat celou přihlášku.

Upozornění
Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale především také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:
Ing. Kristýna Solničková, MBA, mob.: 731 402 553 nebo solnickova@dltm.cz