Pozvání na Národní eucharistický kongres 2015

J.M. can. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci 6.října 2015

Pozvání na Národní eucharistický kongres 2015Do zahájení Národního eucharistického kongresu v Brně (16. - 17. října 2015) zbývá už jen několik málo dní. Zveme k modlitbě novény za NEK ve dnech 8. – 16. října.

 

Od začátku roku 2015 se česká i moravská církevní provincie připravuje na Národní eucharistický kongres, který vyvrcholí v sobotu 17. října 2015 v 10.30 hodin mší svatou na náměstí Svobody v Brně. Mši svatou bude celebrovat legát Svatého otce kardinál Paul Cordes a bude zakončena eucharistickým průvodem na Zelný trh.

Spolu s celou českou církví se i litoměřická diecéze připravovala na tuto výjimečnou událost, která se v národním měřítku koná po 80 letech (minulý se konal v roce 1935 v Praze). Smyslem eucharistických kongresů je prohloubení naší úcty ke Kristu Pánu v eucharistii.

Ve většině farností, komunitách zasvěceného života i jiných katolických komunitách a společenstvích se konala v první polovině letošního roku modlitební setkání, adorace a jiné programy podle materiálů, které připravila Česká biskupská konference, a také otec biskup napsal k této události několik pastýřských listů. Tato příprava ve farnostech vyvrcholila o letošní slavnosti Těla a Krve Páně, při které se konala celonárodní sbírka.

A zvýšené modlitební úsilí za Národní eucharistický kongres 2015 nadále trvá. Po mši svaté se v mnoha kostelích lidé modlí Modlitbu za NEK 2015 či zpívají Znělku NEK 2015 a často adorují Krista v Nejsvětější svátosti oltářní. Všechny tyto modlitby a aktivity mají před Pánem nesmírnou cenu.

Bezprostředně před konáním Národního eucharistického kongresu v Brně je možné se také modlit novénu, která již je také zveřejněna na stránkách kongresu (http://www.nek2015.cz/).

Každá česká diecéze vyšle 20 delegátů na konferenci, která se koná v Brně od 15. října 2015 a bude předcházet slavnosti v sobotu 17. října. Také v litoměřické diecézi bylo po konzultacích s okrskovými vikáři vybráno 20 delegátů, kteří se této konference zúčastní. Každá farnost obdržela také vytištěné programy průběhu Národního eucharistického kongresu a zbývá tedy učinit ještě jeden krok - pozvat všechny, kdo touží a usilují o prohloubení eucharistické úcty, do Brna na sobotu 17. října 2015.

Pro ty, kteří chtějí mít zajištěná místa na brněnském náměstí Svobody, se velmi doporučuje, aby se zaregistrovali na webových stránkách kongresu a mohli tak obdržet vstupenky: http://www.nek2015.cz/rezervace

Farnosti či jednotlivci v litoměřické diecézi, kteří organizují společnou pouť do Brna na NEK 2015, ať dají o sobě vědět prostřednictvím farních či diecézních informačních prostředků, aby se k nim mohli eventuálně připojit další, kteří by rádi do Brna jeli s nějakým společenstvím.

Na této svaté pouti za naším Pánem, který je nám vere, realiter et substantialiter přítomen ve Svátosti oltářní, kéž vás Boží milost provází.

 

Související texty:

Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres a výzva k modlitbám za Synodu o rodině

Objednávky vstupenek na hlavní národní den v Brně

Informace pro přihlášené na hlavní národní bohoslužbu NEK v Brně v sobotu 17. 10. 2015

Novéna za NEK (8. - 16. 10. 2015): Novéna_NEK2015.pdf

Modlitba za NEK a eucharistická znělka: Modlitba_znělka_NEK2015.pdf