Pozvánka na postní TAMMÍM

Petr Zadina, seminarista Arcibiskupského semináře v Praze 24.února 2014

Pozvánka na postní TAMMÍMArcibiskupský seminář v Praze zve mladé muže ve věku od 15 do 30 let na postní duchovní obnovu, která se uskuteční ve dnech 28. až 30. března 2014.

 

Arcibiskupský seminář v Praze pořádá rok co rok duchovní obnovu pro mladé muže (od 15 do 30 let), která nese název TAMMÍM. Toto hebrejské slovo můžeme do češtiny přeložit ve významu bezúhonný, totální, naprostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro Hospodina by měla být úkolem pro každého křesťana.  A k tomu se snažíme přispět i my skrze toto setkání.

Zveme mladé muže na společný duchovní víkend s bohoslovci i představenými semináře a hlavně s vrstevníky, kteří se také snaží objevovat a promýšlet svoji mužskou spiritualitu - svůj vztah k Hospodinu.

 

TAMMÍM je příležitostí prožít víkend v modlitbě, naslouchání, společných rozhovorech o hledání a prožívání víry mezi sebou, s bohoslovci i představenými semináře. Jeho součástí jsou i různé workshopy, sport, společenské hry, zajímaví hosté...

Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem, nabízíme i možnost duchovního rozhovoru, případně svátosti smíření. Je to také velká příležitost poznat nové věřící kamarády a přátele.

 

Bližší informace:

Místo: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6, Metro A - stanice Dejvická

Termínpříjezd v pátek 28. 3. 2014 (od 15.30 do 17.20 hod.),  odjezd v neděli 30. 3. 2014 (po 13. hod.)

Téma: Pokání a odpuštění

Cena:  příspěvek dle Tvých finančních možností

Informace a přihlášky na: www.tammim.spolco.cz, tammim@signaly.cz

(Uzávěrka přihlášek dne 25. března 2014 ve 23.59h.)

 

tammim