Pozvánka k eucharistické adoraci se Svatým otcem Františkem

R.D. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci 31.května 2013

Pozvánka k eucharistické adoraci se Svatým otcem FrantiškemV neděli 2. června 2013 se po celém světě koná eucharistická adorace se Svatým otcem. Přinášíme vám program adorace s papežem Františkem a liturgické propozice.

 

Adorace proběhne tuto neděli 2. června od 17 do 18 hodin. Její program je možné upravit podle pastoračních potřeb místních společenství. Svatý otec nás vybízí, abychom se během této adorační hodiny modlili za církev, a zároveň zformuloval dva své modlitební úmysly, na něž nás prosí, abychom při eucharistické adoraci pamatovali.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se k této adoraci připojuje a zve farnosti i komunity v diecézi, aby podle svých možností od 17 hodin vytvořily adorační jednotu se Svatým otcem.

 

Modlitební úmysly papeže Františka:

1. Za církev rozptýlenou ve světě a dnes na znamení jednoty shromážděnou v adoraci Nejsvětější svátosti. Kéž ji Pán stále více přivádí k poslušnosti Jeho Slovu, aby před světem vystupovala ještě více „slavná, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady (Ef 5,28). Ať Slovo - nositel spásy - se skrze své věrné hlásání může opětovně stávat nositelem milosrdenství, a tak znovu vyvolávat zápal lásky, dodávat plný smysl bolesti a utrpení a navrátit radost a pokoj.

2. Za všechny ty, kteří v různých částech světa zažívají utrpení nových forem otroctví, jsou oběťmi válek, obchodu s lidmi, obchodu s drogami a „otrocké práce. Za děti a ženy, které jsou vystaveny jakékoliv formě násilí. Kéž tiché volání o pomoc těchto lidí nalezne církev bdělou, aby s pohledem upřeným na Krista ukřižovaného nezapomněla mnohé bratry a sestry, kteří jsou vydáni napospas násilí. Za všechny ty, kteří žijí v ekonomické nejistotě, zejména za nezaměstnané; za staré lidi, přistěhovalce, bezdomovce, za vězně a všechny lidi na okraji společnosti. Ať je jim útěchou modlitba církve a její činná blízkost ať je podporuje v naději, síle a odvaze při obraně lidské důstojnosti. (Zdroj: www.radiovaticana.cz)

 

Podrobnější informace naleznete na www.annusfidei.va.

Příloha: Schéma slavnostní adorace s papežem Františkem.pdf