Pozvánka na benefiční koncert do Ústí nad Labem

Jana Michálková 10.dubna 2014

Pozvánka na benefiční koncert do Ústí nad LabemŘímskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem zve na benefiční koncert, který se bude konat na záchranu ohrožených varhan v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem o Květné neděli 13. dubna 2014 od 16 hodin.

 

Zazní Pašije podle sv. Jana, které pro baziliku na Svaté Hoře u Příbrami zkomponoval roku 2009 Radek Rejšek - skladatel, carillonér, hudební režisér a redaktor, pedagog, jenž v současné době působí jako diecézní kampanolog a organolog Biskupství litoměřického.

Interpretem skladby je sbor sestavený mimořádně pro tuto příležitost. V osobě Ježíše uslyšíte P. Jiřího Smolka a jako Piláta P. Lukáše Bakajsu, farní vikáře zdejší farnosti. Další osoby a obsazení: evangelisté - Barbora Řeřichová, Petr Zeman a Václav Ron, Petr - Martin Vodňanský, vrátná - Lucie Žižková, Kaifáš - Alexander Malevič, Žid - Martin Vodňanský, jeden ze služebníků velerady - Luboš Kukačka, jeden z veleknězových sluhů - Miroslav Löbel, duet soprán, tenor - Barbora Řeřichová a Luboš Kukačka, duet basů - Alexander Malevič a Petr Zeman, sbor - Tereza Kašová, Pavlína Petrů, Lucie Žižková, Marie Gottfriedová, Miroslav Löbel, Jan Žižka, Alexander Malevič a Martin Vodňanský. Skladbu nastudoval a její provedení řídí zdejší regenschori Václav Urban.

Pašije podle sv. Jana v tomto provedení zde následně zazní i na Velký pátek (18. dubna 2014), velkopáteční obřady začínají od 17 hodin.

 

Pro ty z vás, kteří by chtěli záchranu varhan v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem finančně podpořit, uvádíme číslo účtu: 30015 - 881 859 359/0800 (Římskokatolická farnost arciděkanství, Bílinská 3/100, 400 01 Ústí nad Labem). Bližší informace jsou uvedeny na webu arciděkanství - http://usti.farnost.cz.