Pozvánka na Celostátní setkání animátorů seniorů

Jan Jankovič, Biskupství královéhradecké 25.září 2012

Pozvánka na Celostátní setkání animátorů seniorůDiecézní centrum pro seniory Hradec Králové srdečně zve na již VI. ročník celostátního setkání animátorů seniorů, které se uskuteční 25. – 26. 10. 2012 v Hradci Králové.

 

Program šestého ročníku nabídne bohoslužbu s biskupy, přednášky s odborníky, benefiční koncert nebo interaktivní besedy. Do Hradce Králové zavítá biskup František Václav Lobkowicz, Aleš Opatrný, Kateřina Lachmanová, Jan Rybář, Michael Slavík a další hosté. Záštitu nad akcí převzal biskup Jan Vokál, náměstek hejtmana Vladimír Derner a Národní centrum pro rodinu.

Celostátní setkání animátorů seniorů je akce určená lidem různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se věnují nebo chtějí věnovat pastorační práci se seniory - zejména na diecézní úrovni, ve farnostech, domovech pro seniory apod.

Podrobný program setkání je následující:

  • Čtvrtek 25. 10.

Nové Adalbertinum (Velké náměstí) - chodba přízemí

8.00 - 9.20 - registrace

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

8.50 - 9.20 - předprogram Moses (MOdlitba animátorů za SEniory a Službu) inspirovaný starozákonními modlitbami

9.30 - slavnostní bohoslužba - hlavní celebrant Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., kazatel Mons. František Václav Lobkowicz OPraem.

Nové Adalbertinum - Velký sál

10.45 - 11.45 - P. Jan Rybář SJ: „Práce se seniory jako výzva pro církev v dnešní době
11.45 - 12.00 - přestávka
12.00 - 13.00 - Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.: „Lidová zbožnost včera a dnes
13.00 - 14.30 - oběd, přestávka
14.30 - 15.30 - PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.: „Smíření v životě seniorů
15.30 - 15.45 - přestávka
15.45 - 16.45 - PhDr. Josef Vaško: „Metody aktivizace seniorů
od 16.45 - přestávka, ubytování

Adalbertinum (třída ČSA) - Velký sál

19.00 - benefiční koncert pro širokou veřejnost - židovský soubor Mišpacha (výtěžek bude věnován Domovu sv. Josefa na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou).

Doprovodný program koncertu:
- ochutnávka izraelských vín
- prezentace zájezdů do Izraele
- slosování o ceny

  • Pátek 26. 10.

Nové Adalbertinum - Velký sál (a další sály)

8.00 - 8.45 - registrace
8.45 - 9.45 - Mons. Michael Slavík, Th.D.: „Umět odejít jako Mojžíš
9.45 - 10.00 - přestávka
10.00 - 12.00 - tematické besedy (práce ve skupinách):

- Biblické příběhy a dramatická výchova - PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
- Bible a biblické postavičky - PhDr. Marie Klašková, Doc. Petr Chalupa, Th.D.
- Biblické tance - společenství Lahashem Plzeň

12.00 - 12.45 - závěrečná reflexe
12.45 - 13.00 - zakončení
13.00 - oběd

Informace a přihlášky:

Biskupství královéhradecké
Diecézní centrum pro seniory
Velké nám. 35
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661
mobil: 737 215 328, 734 435 368
email: animatori@bihk.cz
web: www.animatori.cz (online přihláška, aktuality, základní informace...)
skype: animatori-CR

Uzávěrka doručení přihlášek a plateb: 12. října 2012

Plakát najdete zde.