Pozvánka na celostátní setkání katolických nemocničních kaplanů na Velehradě

Jana Michálková 24.srpna 2012

Pozvánka na celostátní setkání katolických nemocničních kaplanů na VelehraděNa Velehradě bude ve dnech 1. až 4. října 2012 probíhat 8. formačně vzdělávací setkání katolických pastoračních pracovníků v zařízeních zdravotních a sociálních služeb na téma „Komunikace a pastorační rozhovor nemocničního kaplana s pacienty (a pracovníky ve zdravotnictví). Duchovní obnovu povede Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický a předseda Rady pro zdravotnictví České biskupské konference.

 

Předseda Rady ČBK pro zdravotnictví Mons. Jan Baxant a Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého Olomouc a Maltézskou pomocí pořádají za účasti zástupců Centra pastorační péče diecéze Regensburg a Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha (Centra integrované onkologické a paliativní péče, držitele akreditace Evropské onkologické společnosti ESMO) ve dnech 1. - 4. 10. 2012 na Velehradě 8. formačně vzdělávací setkání katolických pastoračních pracovníků v zařízeních zdravotních a sociálních služeb.

Tématem setkání je „Komunikace a pastorační rozhovor nemocničního kaplana s pacienty (a pracovníky ve zdravotnictví).

Duchovní obnovu povede Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, předseda Rady pro zdravotnictví ČBK.

Odborný program zahrnuje přednášky, semináře, workshop, zprávy o poskytování pastorační péče v zahraničí, diskuze aj.

Podrobné informace o programu a možnost přihlášení jsou k dispozici na www.ado.cz/kaplan nebo v příloze.

Srdečně zvou a na setkání s Vámi se těší Mons. Jan Baxant a Mons. Jan Graubner.

 

Příloha:

Program, celostátní setkání katolických nemocničních kaplanů, 1. – 4. 10. 2012 Velehrad.pdf

Závazná přihláška.doc