Pozvánka na Dny křesťanské vzájemnosti

Jana Michálková 30.dubna 2015

Pozvánka na Dny křesťanské vzájemnosti V Liberci budou ve dnech 8. - 12. července 2015 probíhat Dny křesťanské vzájemnosti. Rámcový program naleznete zde.

 

Mariapoli je několikadenní setkání a jeho zákonem je život podle evangelia, vstupenkou je ochota ke vzájemné lásce a snaha být jednou velkou rodinou. Tématem letošní Mariapoli bude Eucharistie - tajemství společenství. Součástí programu bude společné rozjímání nad tématem, sdílení ve skupinách, bohoslužby, přednášky, workshopy, výlety do okolí a odpočinek. Mariapoli je pro všechny: mládež, dospělé všech generací, rodiny s dětmi. Letos bude probíhat několik Mariapolí v různých termínech a na různých místech. (http://www.focolare.cz/mariapoli)

 

 

Dny křesťanské vzájemnosti

Liberec

8. - 12. 7. 2015

Hlavní téma: Eucharistie

Dopoledne: Téma od Chiary Lubichové nebo některé další osobnosti z Díla Mariina (video, audio nebo čtené).

Postřehy, zkušenosti, otázky související s tématem.

Setkání ve skupinkách, seznámení, rozhovory.

Každý den možnost účasti na mši svaté.

Odpoledne: Výlety, sport, zájmové programy ve skupinách dle připravené nabídky (dle vlastního výběru),

možnost odpočinku, adorace v kapli.

Večer: Přednášky pozvaných hostů nebo kulturní program

Témata: česko-německé vztahy, o ztrátě religia v současné společnosti, zkušenosti ze života rodin, problematika drogové závislosti, zážitky z Filipín od našich cestovatelů...

Možnost neformálních přátelských setkání (občerstvení v baru bude zajištěno).

Sobota 11. 7.: Pouť k Neposkvrněné Panně Marii Královně andělů U Obrázku

Odpolední program U Obrázku začne mší sv. a adorací před Ježíšem v Eucharistii od 15 do 16.30 hodin.

Následovat bude program s kulturním vystoupením a možnost vzájemného představení libereckých křesťanských společenství, hnutí, řádů, farností, ale i příslušníků jiných církví a lidí dobré vůle. Každý může přispět svými duchovními dary.

Dále bude setkání pokračovat neformálně s občerstvením u ohně.

 

Cíl programu: Chceme společně vytvářet křesťanskou vzájemnost, jednu rodinu v duchu Ježíšovy závěti: Aby všichni byli jedno...

Každý účastník dává svůj vklad - připravenost ke vzájemné lásce

 

Další informace: K účasti je možno se přihlásit na http://www.focolare.cz/mariapoli, kde jsou též uvedeny podrobnější informace.

 

Uzávěrka přihlášek: 15. června 2015

 

Sobotní odpolední program je otevřený - k účasti zveme všechny zájemce bez přihlášení.