Pozvánka na Novosedlickou pouť ke sv. Valentinu

Hana Klára Němečková 29.ledna 2013

Pozvánka na Novosedlickou pouť ke sv. ValentinuPřinášíme pozvánku na poutní slavnost ke cti sv. Valentina, která se každoročně koná v Novosedlicích na Teplicku za účasti litoměřického biskupa Jana Baxanta. Letos se připravuje na neděli 10. února.

 

Kostel sv. Valentina v Novosedlicích je jediným kostelem zasvěceným tomuto světci v litoměřické diecézi. Biskup Jan Baxant zde bude sloužit slavnostní mši svatou v neděli 10. února od 10.00 hodin.

Plakát ke stažení najdete zde.

 

Ve starých urbářích je současná ves Novosedlice ves jmenována jako Bohosudov, Bausadov či Bohusudov, německy Weisskirchlitz. František Palacký omylem přiřkl název Bohosudov obci německy zvané Mariaschein, zatímco skutečnému Bohosudovu přidělil jméno Novosedlice, snad podle zaniklé vsi Novosedly. Starý Bohosudov, čili dnešní Novosedlice, je uváděn jako farní ves v r. 1352, kostel sv. Valentina se poprvé jmenuje k r. 1384. Dnešní kostel postavil v letech 1710-1711 stavitel Christian Lagler z Teplic. Na pouť ke sv. Valentinu chodívali venkované z dalekého okolí vyprosit si přímluvu pro svou rodinu a statek - vzývali svatého spíše jako ochránce proti krčním nemocem a dobytčímu moru. V Novosedlicích se také dlouho udržoval zvyk péci na den sv. Valentina preclíčky, prý na památku odvrácení morové epidemie. Ještě před sto lety se u nás konaly valentinské poutě trvající celý týden. (www.ukp98.cz, wikipedia)

 

Administrátorem farnosti Novosedlice je v současné době P. ThDr. Prokop Patrik Maturkanič, Ph.D., kněz z Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti.