Pozvánka na podzimní TAMMÍM

Za Tammím Tým Petr Zadina, seminarista 15.října 2013

Pozvánka na podzimní TAMMÍMArcibiskupský seminář v Praze zve mladé muže ve věku od 15 do 30 let na podzimní duchovní obnovu TAMMÍM, která se koná ve dnech 22. - 24. listopadu 2013. Téma zní: Ke kořenům víry.

 

Arcibiskupský seminář v Praze pořádá rok co rok duchovní obnovu pro mladé muže (od 15 do 30 let), která nese název TAMMÍM. Toto hebrejské slovo můžeme do češtiny přeložit ve významu bezúhonný, totální, naprostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro Hospodina by měla být úkolem pro každého křesťana.  A k tomu se snažíme přispět i my skrze toto setkání.

Zveme mladé muže na společný duchovní víkend s bohoslovci i představenými semináře a hlavně s vrstevníky, kteří se také snaží objevovat a promýšlet svoji mužskou spiritualitu - svůj vztah k Hospodinu.

TAMMÍM je příležitostí prožít víkend v modlitbě, naslouchání, společných rozhovorech o hledání a prožívání víry mezi sebou, s bohoslovci i představenými semináře. Jeho součástí jsou i různé workshopy, sport, společenské hry, zajímaví hosté... Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem, nabízíme i možnost duchovního rozhovoru, případně svátosti smíření. Je to také velká příležitost poznat nové věřící kamarády a přátele.

S radostí Tě zveme na letošní podzimní TAMMÍM, který se uskuteční ve dnech 22. až 24. listopadu 2013.

 

Bližší informace:

Místo: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6, Metro A - stanice Dejvická

Termín: příjezd v pátek 22. 11. 2013 (od 15.30 do 17.20 hodin), odjezd v neděli 24. 11. 2013 (po 14. hodině)

Téma: Ke kořenům víry

Cena: příspěvek dle Tvých finančních možností

Informace a přihlášky:www.arcs.cuni.cz, www.tammim.spolco.cz

(Uzávěrka přihlášek dne 19. listopadu 2013 ve 23.59 hod.)

 

Plakátek: podzimní_tammim_2013.PDF