Pozvánka na poutě do Bozkova

Jana Michálková 2.srpna 2013

Pozvánka na poutě do BozkovaLitoměřický biskup Jan Baxant navštíví Bozkov. V neděli 18. srpna 2013 se tu bude konat pouť, která je letos spojená s vikariátní poutí. První mše svatá začíná v 8 hodin, hlavní mši svatou od 10 hodin bude sloužit Mons. Jan Baxant.

 

Ze Železného Brodu poutníci tradičně odcházejí z Malého náměstí v 7 hodin ráno, ostatní odjíždějí autobusem v 8.30 hodin ze stejného místa. Návrat autobusem ve 13 hodin do Železného Brodu bude možný i pro ty, co přišli na pouť do Bozkova pěšky.

Na podzim se v Bozkově uskuteční poutní mše svatá 8. září v 10 hodin a 22. září Lasalettská pouť od 10 hodin.

Více informací na www.saletini.cz