Pozvánka na seminář Nová evangelizace: P. Pat Collins C.M.

Hana Klára Němečková 9.ledna 2013

Pozvánka na seminář Nová evangelizace: P. Pat Collins C.M.V klášteře Želiv se ve dnech 24. února – 2. března 2013 uskuteční seminář o nové evangelizaci vedený P. Patem Collinsem C.M.

 

Pat Collins C.M., PGCE, B.A., M.A., STL, byl devět let členem vincenciánského misionářského týmu, pomáhal zavádět Alfa kurzy v Irsku, je spoluzakladatelem evangelizačního společenství Nové jaro, členem biskupské komise pro evangelizaci. Už mnoho let píše články o evangelizaci pro různé časopisy, katolické periodika a akademické deníky jako je např. Nauka a život, Spiritualita a Milltown studie. Učil a stále učí na All Halows College, Dublin, The Milltown Institute of Theology, Dublin, St Patrick´s Seminary, Dublin, je pravidelným přednášejícím hostem na St Anselm Institute v Anglii, St Thomas´s Seminary, Denver, USA, The Thomas Aquinas Academy v Sydney, Austrálie, Seton Hall University, New Jersey a Florida, USA, Hawkstone Hall, Anglie. Pat napsal čtyři knihy o evangelizaci: Gifted and Sent (Luton, New Life, 2009), The Gifts of the Spirit and the New evangelization (Dublin, Columba, 2009), Basic Evangelization : Guidelines for Catholics (Dublin, Columba 2010), a nakonec Word and Spirit: Intimations of a New Springtime (Dublin, Columba 2011). V současné době píše dokument pro šestitýdenní kurz o nové evangelizaci ve farnosti.

Témata přednášek:
Povaha a forma evangelizace
Vysvětlení pojmu nová evangelizace
Evangelizace v Novém zákoně
Kerygma (hlásání) Ježíše Krista
Kerygma prvotní církve
Společenství a evangelizace
Obrácení jako cíl evangelizace
Tři základní formy evangelizace
Osobní evangelizace
Kroky k víře
Modlitební služba při evangelizaci
Dary Ducha svatého při evangelizace
Proč se evangelizace nedaří ve farnostech
Vytvoření farnosti, která evangelizuje
Kurzy evangelizace ve farnosti
Posilování víry nově evangelizovaných
Evangelizace rodin a skrze rodiny
Evangelizace dospívajících, mladých dospělých
Spiritualita a evangelizace
Přímluvná modlitba a evangelizace
Modely evangelizace (Alfa kurzy, kurzy Filip atd.)
Teologická reflexe a evangelizace
Některá sporná témata
Otázky a odpovědi

Přihlášky, program a plakát ke stažení na www.zeliv.eu (Hostel Klášter Želiv)
Kontakt: recepce@zeliv.eu, tel.: 731 598 985, 565 381 259