Pozvánka na setkání pořadatelů

Kristýna Solničková 1.března 2012

Pozvánka na setkání pořadatelů Ve středu 7. března 2012 proběhne v Litoměřicích setkání pořadatelů Noci kostelů, na které jsou srdečně zváni editoři programů spolu s duchovními správci. Účastníkům přijde podporu vyjádřit také Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Všichni editoři programů Noci kostelů z litoměřické diecéze spolu s duchovními správci jsou srdečně zváni na setkání pořadatelů, které proběhne dne 7. března 2012 od 10.00 hod v Litoměřicích. Svou účast, prosím, pouze nahlaste na níže uvedený e-mail. Účelem setkání je poskytnout pořadatelům informace nezbytné pro zajištění akce a umožnit vzájemné sdílení zkušeností z loňského druhého ročníku Noci kostelů. Účastníkům přijde podporu vyjádřit také Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který celou akci opět zaštítil svým jménem.

Všichni zájemci z litoměřické diecéze mají stále možnost se k Noci kostelů připojit, stačí pouze, když duchovní správce farnosti nahlásí koordinátorce akce pro litoměřickou diecézi (kontakt viz níže):

-   název kostela, obec, okres, kraj

-   kontakt na editora programu (jméno a e-mail) - editor se stará

především o editaci programu  a informací o kostele na webových

stránkách Noci kostelů a je v kontaktu s koordinátorem

 

Kontakt pro litoměřickou diecézi:

Kristýna Solničková, tel.: 731 402 553, e-mail: solnickova@dltm.cz