Pozvánka na Staročeské roráty u sv. Zdislavy

Barbora Spalová, Jablonné v Podještědí 27.listopadu 2012

Pozvánka na Staročeské roráty u sv. ZdislavyO třetí adventní neděli dne 16. prosince 2012 se od 7.00 hodin v bazilice sv. Zdislavy a sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí uskuteční slavnostní rorátní mše sv. Předcházet jí bude rorátní dílna otevřená všem zájemcům.

 

Slovy Rorate coeli desuper - Rosu dejte, nebesa, shůry - začíná verš starozákonního proroctví Izaiášova (Iz 45, 8), prosba o spravedlnost z nebe a o příchod Spasitele na zemi. Tento verš se stal textem vstupního chorálního zpěvu slavnostní mše zvané rorátní, která byla zasvěcena Panně Marii a prováděna v době předvánočního adventu. Rorátní mše byla prováděna brzy ráno, někdy ještě před pátou hodinou, ve tmě, která symbolizuje tmu před příchodem Spasitele. Na noty padal jen svit svíček rorátek. Ve středověku byla tato mše, při níž se zpíval latinský gregoriánský chorál, oblíbena po celé Evropě, o čemž svědčí také její názvy missa aurea, zlatá mše, nebo missa angelica, andělská mše.

Staročeské roráty jsou výtvorem české reformace, která se snažila o překlad liturgických textů i zpěvů do „rozumného, tedy srozumitelného jazyka. České zpěvníky rorátníky se však ještě před třicetiletou válkou používaly také v katolických kostelích. Dlouhou tradici provozování rorát přerušily až josefinské reformy likvidující literátská bratrstva, která si brala zpívání rorátů v adventu za svůj úkol. Dnes už jsou roráty málo známy, jakkoliv se některé sbory a editoři staré hudby snaží o jejich obnovení.

Velké zásluhy v této práci je třeba přiznat pražské Schole Týnského chrámu pod vedením Bohuslava Korejse, která provozuje roráty podle českých rukopisných kodexů ze 16. století. Dlouholetá členka Scholy Týnského chrámu Pavla Jůzová také letos, stejně jako loni a předloni, přijede uvést roráty v kostele sv. Zdislavy a Vavřince v Jablonném v Podještědí na třetí neděli adventní, tedy 16. prosince 2012 v sedm hodin ráno.

Samotné rorátní mši bude předcházet dílna otevřená všem zájemcům, kteří by se chtěli tyto staré radostné zpěvy naučit. Dílna začíná v sobotu 15. prosince ve 13.00 hodin v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném a potrvá přibližně do 17.00 hodin. Zpěváci z dáli si mohou zajistit spaní v klášteře na tel. čísle 607 758 904 nebo e-mailem na adresu hoste@zdislava.cz. Bližší informace o dílně získáte na tel. 608 239 410 (Bára Spalová).  Zpěváci, sbory či instrumentalisté (flétny, klarinety, hoboje, trubky a další dechové nástroje, housle), kteří by se chtěli na roráty lépe připravit, nechť se ozvou co nejdříve, budou jim zaslány předem party k nastudování.

Schola od svaté Zdislavy vás tedy srdečně zve a vyzývá, abyste si nenechali ujít tuto zcela výjimečnou příležitost zažít radostné očekávání adventu v noci, která se již záhy mění ve světlo...

 

Staročeské roráty, plakát.pdf