Pozvánka na svatoanežskou pouť v Doksanech

Jana Michálková 24.května 2014

Pozvánka na svatoanežskou pouť v DoksanechSestry premonstrátky z kláštera v Doksanech zvou na svatoanežskou pouť, která se bude konat 14. června 2014 v 10.30 hodin ve zdejším klášterním kostele Narození Panny Marie.

 

Zveme Vás na svatoanežskou pouť připomínající obláčku světice. Tento rok jí také chceme zvláště děkovat za její přímluvu za náš národ a připomenout si její kanonizaci svatým papežem Janem Pavlem II. před 25 lety.

Hlavním celebrantem bude velmistr Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou P. Josef Šedivý O.Cr.

 

Pravidelná oslava svaté Anežky České

Od března do listopadu si každého třináctého dne v měsíci připomínáme při bohoslužbách svatou Anežku Českou, která byla v dětství ve zdejším klášteře sestrami premonstrátkami vychovávána a jejíž svatořečení před 25 lety přispělo k pádu totality v naší zemi.

Na její přímluvu se modlíme za duchovní obrodu našeho národa, za církev i na úmysly jednotlivých poutníků.

Třináctého připadajícího na všední den - v 18 hodin.
Třináctého připadajícího na neděli - v 11 hodin.

 

Pozvánku naleznete rovněž na internetových stránkách kláštera.