Pozvánka na zádušní mši svatou do Petrovic

Jana Michálková 19.června 2013

Pozvánka na zádušní mši svatou do PetrovicU příležitosti 200. výročí bitvy u Chlumce se bude v sobotu 29. června 2013 od 10 hodin v Petrovicích na Ústecku konat zádušní mše svatá, kterou bude sloužit kanovník litoměřické katedrální kapituly Martin Davídek. Při mši svaté bude zároveň připomenuto 220. výročí posvěcení zdejšího farního kostela sv. Mikuláše.

 

Při této mši svaté bude požehnán nový oltářní obraz - oltářní vitráž zhotovená technikou pískování Janem Karkem ze Cvikova. Do oltářního obrazu je vložena relikvie III. stupně sv. Mikuláše - patrona Petrovic, získaná z italského města Bari. Zazní Requiem od učitele a varhaníka Tomáše Norberta Koutníka (1698-1775) v podání Campagnuollo Barok Ancamble pod taktovkou ředitele hudebního kůru a varhaníka Martina Jakubíka z Oder.

Po mši svaté následuje krátká společná modlitba za zemřelé u hromadného hrobu, který se nachází poblíž petrovického hřbitova a do něhož bylo uloženo kolem pěti set padlých francouzských vojáků z této napoleonské bitvy (1813).

Po odpoledním koncertu (začátek ve 14.30 hodin, kostel sv. Mikuláše) bude požehnáno a zpřístupněno muzeum, které vzniklo za finanční podpory Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí a Obce Petrovice ve zrekonstruovaných a upravených prostorách sakristie a oratoře petrovického kostela.

Akci pořádá občanské sdružení Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic. Na závěr slavnostního dne budou posvěceny a uvedeny do provozu ciferníky hodin umístěné na kostelní věži, nově pořízené tímto občanským sdružením u českobudějovické firmy Perner.

Z pozvánky Jana F. Teistera, Petrovice

 

Kostel sv. Mikuláše v Petrovicích byl postaven v roce 1793. V napoleonských válkách byl vypleněn, sloužil jako skladiště i jako lazaret. V roce 1988 se ve vnitřním prostoru lodě propadla střecha kostela, v letech 1994-95 byl kostel zajištěn zastřešením presbytáře, opravou věže a zřízením horního věnce stěn lodi. V současné době o jeho obnovu usiluje obec Petrovice a Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic.

Veškeré finanční prostředky vybrané v průběhu slavnostního requiem budou věnovány na veřejnou sbírku, kterou občanské sdružení Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic pořádá za účelem obnovy věžních hodin a opravy kostela sv. Mikuláše v Petrovicích (sbírka probíhá od dubna roku 2011 do dubna roku 2014). Opravy farního kostela sv. Mikuláše v Petrovicích lze podpořit i zakoupením „Oplatek z Petrovic, nově také „Trojhránků z Petrovic nebo publikace o „Historii Římskokatolické farnosti Petrovice u Chabařovic a farního kostela sv. Mikuláše v Petrovicích.

Bližší informace o Petrovickém spolku pro obnovu a zachování tradic naleznete na internetových stránkách obce Petrovice: http://www.obecpetrovice.cz/petrovicky-spolek.htm