Pozvánka: On-line exercicie "Panna Maria - ikona spásy"

Milena Davídková 5.ledna 2021

Srdečně zveme na on-line exercicie "Panna Maria - ikona spásy" v termínu od 17. do 23. ledna 2021.

Exercicie, které povede P. Martin Sedloň, OMI, budou přenášeny z poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na kanále youtube: Lectio divina CZ. Exercicií je možné se zúčastnit i s individuálním doprovázením, tedy s každodenním duchovním rozhovorem přes telefon s jedním ze členů našeho exercičního týmu.  Exercicie jsou určeny pro všechny: laiky, zasvěcené osoby a kněze.

Přihlašujte se prostřednictvím formuláře na stránkách www.lectiodivina.cz, nejpozději do 10. 1. 2021.   

Prosíme a děkujeme za modlitbu o Ducha Svatého na čas příprav exercicií a během jejich průběhu.
Za celý tým
P. Tomasz Kazański, SAC

Na cestě Lectio divina nejde jen o objevování nových biblických souvislostí a pravd, které  nás  mají  povzbudit a utvrdit ve víře. Nejde jen o to, abychom nacházeli odpovědi na otázky,  které  máme,  abychom se mohli dobře rozhodovat. Na cestě Lectio divina jde především o to, abychom se učili využívat "síly Evangelia" (Gaudium et spes č. 93), síly Božího slova, skrze které se nám sdílí sám Trojjediný Bůh, aby stále více vstupoval do života našeho a skrze nás i do života druhých.

P. Martin Sedloň, OMI

PřihláškyPozvánka video 2

Pozvánka video 3