Práce na kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Siřemi

Dominik Faustus 12.listopadu 2020

Na barokním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Siřemi na Lounsku se pracuje již několik let. V roce 2012 se začalo s opravou krovu střechy, následovala nová báň věže s oplechováním, protože ta původní byla v katastrofálním stavu. V roce 2019 věž dostala novou fasádu a na ní se napojila dokončená nová střecha, umístily se velké dřevěné žaluzie do oken věže. Opravený byl i kus opěrné zdi. Nyní byla dokončena nová fasáda, střecha a klempířské prvky sakristie. Kostel měl být za socialistického režimu zlikvidován, jako řada dalších, a i když k tomu nedošlo, největší ránu kostelu zasadili každoroční brigádníci, kteří zde pro místní velké JZD pracovali na produkci chmele. Rokokové vnitřní zařízení ze druhé poloviny osmnáctého století, hlavní portálový oltář a boční oltáře zasvěcené svaté Anně a svatému Janu Nepomuckému,  kazatelna se sochami evangelistů, malý boční oltář Panny Marie z roku 1688 a lavice z poloviny osmnáctého století - to vše bylo nenávratně zničeno. Díky Bohu, že se nyní pracuje na rekonstrukci samotné stavby kostela a že brzy bude zase dominantou místní krajiny ve své někdejší kráse. 

Středa 18. listopadu 2020, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Siřem

Foto: Dominik Faustus