Práce na osvětlení litoměřické katedrály probíhají

Dominik Faustus 15.prosince 2021

V úterý 14. prosince 2021 ve 14 hodin se v budově diecézní kurie v Litoměřicích setkal probošt litoměřické kapituly J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr. s ředitelem Destinační agentury České středohoří, o.p.s. Luďkem Jirmanem a pracovníky kurie, aby připravili osvětlení litoměřické katedrály sv. Štěpána. Na začátku setkání přečetl pan probošt list litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, kterým jej pověřuje k veškerým jednáním spojenými s tímto záměrem biskupa. Pan ředitel destinační agentury Luděk Jirman zastupuje město Litoměřice, které jej pověřilo realizací tohoto projektu. Přítomní pracovníci kurie podali zprávu o projektových a administrativních přípravách vykonaných v této oblasti v minulých letech. Pan probošt J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr. připravil návrh smlouvy mezi zmíněnými právními subjekty, která otevře cestu k realizaci tohoto osvětlení v roce 2022. Kéž vše proběhne dobře a litoměřická katedrála jako klenot barokních Čech může zářit i v nočních hodinách.

Úterý 14. prosince 2021, budova diecézní kurie, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus