Pracovní zasedání zaměstnanců Biskupství litoměřického v Hejnicích

Jana Michálková 20.března 2010

výjezdní pracovní zasedání zaměstnanců Biskupství litoměřického (18. a 19. 3. 2010), Mezinárodní centrum duchovní obnovy, Hejnice. Bývalý františkánský klášter a poutní kostel Navštívení Panny Marie. Mši sv. sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.