Pracovníci kurie předali výtěžek Tříkrálové sbírky ředitelce Charity

Milena Davídková 27.ledna 2021

Ve středu 27. ledna 2021 navštívila ředitelka Diecézní charity Litoměřice paní Růžena Kavková biskupskou kurii na Dómském náměstí v Litoměřicích. Při té příležitosti jí také byla předána Tříkrálová sbírka, kterou v prosinci 2020 a v lednu 2021 uspořádali zaměstnanci kurie. Obnos, který se schovával v tradičním prasátku a který si odnesla paní ředitelka, byl ve výši 7 606 Kč. Do sbírky mohli přispět i ti, kteří na přelomu roku navštívili sídlo diecéze. Ať vybrané tříkrálové dary přinesou hojný užitek potřebným.

Tříkrálová sbírka stále probíhá, přispět do online kasičky je možné až do 30 dubna 2021.

27. ledna 2021, biskupská kurie, Litoměřice

Foto: Miloš Kuba a Martin Davídek