Přání k 56. narozeninám Mons. Martinu Davídkovi

Dominik Faustus 1.ledna 2023

V neděli 1. ledna 2023 popřáli farníci z kostela sv. Mikuláše ve Velkých Žernosekách generálnímu vikáři Mons. Martinu Davídkovi k 56. narozeninám, které slavil na Silvestra. Místní žernosečtí vinaři mu poslali darem něco vína ze své produkce, neboť víno osvěží tělo a potěší duši.

Neděle 1. ledna 2023, kostel sv. Mikuláše, Velké Žernoseky

Foto: Marie Brůnová