Praxe studentů historie na litoměřickém biskupství

Dominik Faustus 27.května 2024

Ve dnech 19. - 25. května 2024 proběhla na litoměřickém biskupství tradiční praxe studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Budoucí historici a archiváři se pod vedením archiváře Biskupství litoměřického Mgr. Martina Baruse zaměřili zejména na třídění, pořádání, signování a katalogizaci historických knihovních fondů jednotlivých farností, např. z Libochovic, Doks, Čečelic, Libáně či Polevska. Praxe, které se na biskupství v tomto formátu konají již od roku 2010, mají oboustranně pozitivní dopad - studenti pomohou s náročnými třídícími pracemi a zároveň se naučí základy knižní katalogizace.

19.-25. května 2024, prostory litoměřického biskupství

Foto: Martin Barus