Prázdninová Zdislava

Jana Michálková 11.července 2013

Prázdninová ZdislavaCo nabízíme v prázdninové Zdislavě?

 

V prázdninové Zdislavě si můžete přečíst rozhovor se sestrami Congregatio Jesu, které letos oslavují padesát let svého působení v Horním Maxově v Jizerských horách, představíme farnost Mělník, s diecézním kampanologem Radkem Rejškem se zamyslíme nad mottem zvoníků, ohlédneme se za letošní Nocí kostelů a především si připomeneme letošní červnovou povodeň, která postihla některé části litoměřické diecéze. Do prázdninové Zdislavy jsme zařadili i příspěvky Vás, našich čtenářů, a naleznete tu i pozvánky na zajímavé akce pro měsíce červenec a srpen.

 

Letos v září si v naší diecézi připomeneme 65. výročí úmrtí biskupa Antonína Aloise Webera. Při této příležitosti bude osmé, zářijové číslo našeho diecézního časopisu Zdislava zaměřeno monotematicky právě na osobnost tohoto posledního litoměřického biskupa německé národnosti, jehož životní osudy a zejména jeho postoje v kritických okamžicích naší národní minulosti ve 30. a 40. letech minulého století mohou svou aktuálností zapůsobit i na současného člověka. Tím bychom se chtěli přihlásit k jeho odkazu a uctít jej nejen jako významného litoměřického biskupa, ale především jako člověka vysokých morálních hodnot.

 

Objednat časopis Zdislava si můžete na adrese: Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, Litoměřice 412 88, e-mailem na zdislava@dltm.cz (telefonicky na čísle +420 416 707 536) nebo na zdislava@in.cz (telefonicky na čísle +420 775 598 604). Jeden výtisk stojí 20 Kč. Uzávěrka je vždy k 8. dni předcházejícího měsíce. Starší čísla najdete v elektronické podobě na našich internetových stránkách.