Pražský arcibiskupský seminář představil bohoslovce

Milena Davídková 28.ledna 2021

Arcibiskupský seminář Praha představil na plakátku bohoslovce, kteří se v současné době připravují na kněžskou službu v diecézích české církevní provincie. Za Diecézi litoměřickou studuje v Praze Lukáš Němeček, v Římě se na službu připravuje bohoslovec Šimon Sterzik.
Bližší informace o pražském arcibiskupském kněžském semináři, například jak se stát bohoslovcem, jak kněžský seminář podpořit apod., lze získat na webu semináře.

Přejeme všem bohoslovcům a jejich představeným mnoho Božích milostí v tomto roce. 

130355

Plakátek ke stažení