Pražští biskupové se svými bohoslovci pobyli na začátku září 2023 v Mariánských Radčicích

Dominik Faustus 7.září 2023

Na začátku září roku 2023 strávili pražští biskupové v čele s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem se svými bohoslovci několik dní v Mariánských Radčicích. V rámci tohoto pobytu v litoměřické diecézi navštívili také Osek a Bohosudov. Kéž se v litoměřické diecézi pražské návštěvě líbilo a bohoslovci si z tohoto formačního pobytu odnesou mnoho inspirace pro svůj další rozvoj.

Bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov

Foto: Irena Breuová