Přebírka farní administrativy v lounské kolatuře

Dominik Faustus 16.února 2020
V pátek 14. února 2020 se v Lounech na děkanském úřadě konalo administrativní převzetí farností lounské kolatury. Osobní arciděkan J.M. can. Werner Horák předával za přítomnosti generálního vikáře Mons. Martina Davídka a okrskového vikáře lounského vikariátu P. Josefa Špačka O.Praem. svému nástupci R.D. Mgr. Vítu Machkovi farní administrativu. Generální vikář jménem litoměřického biskupa poděkoval nyní již emeritovanému děkanovi Werneru Horákovi za jeho dlouholetou příkladnou a obětavou práci a popřál jeho mladému nástupci mnoho Boží milosti pro působení v tomto významném severočeském městě. Emeritní děkan Werner Horák přislíbil, podle svých sil a zdravotních možností, výpomoc při duchovní správě svému nástupci.


Pátek 14. února 2020, děkanský úřad, Louny

Foto: Dominik Faustus