Před šedesáti lety přijal Mons. ThDr. Josef Koukl kněžské svěcení

Marie Koscelníková 20.dubna 2010

Před šedesáti lety přijal Mons. ThDr. Josef Koukl kněžské svěceníEmeritní biskup Mons. ThDr. Josef Koukl si v kostele sv. Vojtěcha v Litoměřicích při poutní mši svaté v pátek 23. dubna 2010 v 18.00 hodin připomene šedesát let, které uplynuly od jeho kněžského svěcení.

Kněžské svěcení přijal v kostele sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích 23.dubna 1950, ještě před svým absolutoriem na teologické fakultě. 27. srpna 2009 si emeritní biskup Josef připomněl dvacet let svého biskupského svěcení.

 

Životopis:

Mons. ThDr. Josef Koukl

se narodil 8. 11. 1926 v Brně. Mládí prožil v Břeclavi, kde byl jeho otec profesorem na gymnáziu. Vystudoval gymnázium v Brně, kde 1. 7. 1945 maturoval.

Od r. 1945 studoval v Praze teologickou fakultu, kterou absolvoval 31. 5. 1950, ale již 23. 4. 1950 byl vysvěcen na kněze u sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. V červenci téhož roku odešel do Sokolova, kde působil jako kaplan. Vojenskou službu vykonával u tzv. PTP do r. 1953. Po skončení vojny vystřídal v kněžské službě několik farností. Od 1. 3. 1954 působil jako pomocný kněz u sv. Víta, v srpnu 1954 byl administrátorem ve farnosti Stodůlky a od 15. 10. 1958 do roku 1970 působil jako kněz v Kladrubech u Stříbra.

Od 17. 11. 1970 místem jeho dalšího působení byly Litoměřice. Koukl se stal spirituálem zdejšího semináře. V březnu 1974 byl v Praze promován na doktora teologie a od září 1974 začal učit v Litoměřicích morální teologii na fakultě již jako profesor a stal se kanovníkem kapituly u Všech svatých v Praze na Hradě. Dne 26. 7. 1989 byl jmenován sídelním biskupem litoměřickým a 27. 8. téhož roku v katedrále sv. Štěpána vysvěcen na biskupa. Po nástupu nového biskupa do služby se Mons. ThDr. Josef Koukl stal emeritním biskupem.