Před šedesáti lety přijal Mons.ThDr. Josef Koukl kněžské svěcení

Marie Koscelníková 12.dubna 2010

Před šedesáti lety přijal Mons.ThDr. Josef Koukl kněžské svěceníEmeritní biskup Mons. ThDr. Josef Koukl si 23. dubna 2010 v 18.00 hodin při poutní mši svaté v kostele sv.Vojtěcha v Litoměřicích připomene šedesát let od svého kněžského svěcení.

Kněžské svěcení přijal 23. dubna 1950 v kostele sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích, ještě před svým absolutoriem na pražské teologické fakultě. Dvacet let od svého biskupského svěcení si emeritní biskup Josef připomněl 27. srpna loňského roku.