Předání Řádu sv. Řehoře Velikého

Miroslav Zelenka 20.května 2011

mše svatá s předáním Řádu sv. Řehoře Velikého (vyznamenaní Petr Mikula, místokancléř biskupské kurie v Litoměřicích, a MUDr. Milan Zbořil, osobní lékař čtyř litoměřických biskupů), hlavní celebrant litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 19. květen 2011, děkanský kostel Všech svatých, Litoměřice