Předávání maturitních vysvědčení

Hana Klára Němečková 7.června 2012

Předávání maturitních vysvědčeníGenerální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl předal 4. června 2012 maturitní vysvědčení žákům Biskupského gymnázia Varnsdorf. V pátek 8. června 2012 přijmou z rukou biskupa Jana Baxanta svá maturitní vysvědčení žáci Biskupského gymnázia Bohosudov.

 

Na Biskupském gymnáziu Varnsdorf v roce 2012 úspěšně odmaturovalo 23 studentů, z toho osm s vyznamenáním. Výsledky maturit na gymnáziu vysoko převyšují celostátní průměr. Vysvědčení bylo předáváno v aule školy. Na závěr se absolventi rozloučili s nejmladšími žáky. Na předávání vysvědčení bylo téměř 500 hostů.

„Ať je Vaše plavba šťastná, ať máte dobrý vítr. Ať Vám slunce svítí do tváří, až na Vás bude padat déšť.  Ať je jen jemný. A vždycky a všude ať Vám Bůh žehná, popřál žákům ve svém  závěrečném proslovu ředitel školy ThMgr. Jiří Čunát.

 

8. června 2012 převezme maturitní vysvědčení také 33 žáků Biskupského gymnázia Bohosudov.  Předá jim je slavnostně biskup Jan Baxant spolu s ředitelkou školy Mgr. Bc. Janou Pucharovou. Slavnost se uskuteční v bohosudovské bazilice Sedmibolestné Panny Marie od 16.00 hodin. Během ní také dostane ocenění devět žáků, kteří se zvláště zasloužili o dobré jméno školy.

Zřizovatelem obou škol je Biskupství litoměřické. Gymnázium Varnsdorf má v současnosti 294 žáků. Biskupské gymnázium a Základní školu Bohosudov navštěvuje celkem 403 žáků, z toho 209 žáků studuje na osmiletém a čtyřletém gymnáziu.

 

Více informací o školách na www.bgbzs.cz a www.bgv.cz.