Předávání maturitního vysvědčení absolventům bohosudovského biskupského gymnázia a vernisáž

Dominik Faustus 26.června 2020
Ve čtvrtek 25. června 2020 od 15 hodin za přítomnosti starosty města Krupky PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, ředitelky biskupského gymnázia Mgr. Bc. Jany Pucharové, zástupce ředitele Mgr. Jiřího Breue, členů pedagogického sboru, rodičů a přátel školy předával generální vikář Mons. Martin Davídek maturitní vysvědčení letošním maturantům. Slavnostní předávání se uskutečnilo v bohosudovské Bazilice Panny Marie Sedmibolestné, ve které se následně od 16.30 hodin konala také vernisáž uměleckých děl. Věnovali je jak dárci z ústecké univerzity třetího věku, tak i žáci a studenti, kteří tak chtějí podpořit opravu varhan v bazilice v Bohosudově. Vernisáž a sbírku organizuje Spolek pro záchranu bohosudovských varhan (https://givt.cz/spolek-pro-zachranu-bohosudovskych-varhan).


Čtvrtek 25. června 2020, Bazilika Panny Marie Sedmibolestné a biskupské gymnázium, Krupka - Bohosudov

Foto: Dominik Faustus

Foto: Petr Macek