Předhromniční čas

Dominik Faustus 25.ledna 2021

V neděli 24. ledna 2021 od 8.30 hodin se v libochovickém děkanském kostele Všech svatých konala mše svatá, kterou celebroval generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek. Ten se ve své promluvě zamýšlel nad významem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale také pro celý náš všední život. Tento den připadl na 3. neděli v liturgickém mezidobí a podle apoštolského listu s názvem „Otvíral jim Písma“ (Luk 24,45) ustanovil papež František, že se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Libochovická farnost se tak jako i ostatní farnosti v litoměřické diecézi připravují na svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), které slavíme tento rok v úterý 2. února.

Neděle 24. ledna 2021, kostel Všech svatých, Libochovice

Foto: Dominik Faustus