Přednáška a představení publikací o klášteru a Loretě v Rumburku

Jana Michálková 17.října 2017

Při příležitosti 310. výročí posvěcení loretánské kaple v Rumburku se v úterý 17. října 2017 koná v Loretě prohlídka, přednáška a představení nových publikací.

V 17 hodin začíná komentovaná prohlídka Lorety s ukázkou restaurovaných prostor. Na ni od 18 hodin naváže přednáška v zasedacím sále Městské knihovny Rumburk s promítáním historických fotografií bývalého kapucínského kláštera a loretánské kaple. Od 18.45 hodin budou představeny nově vydané publikace o klášteru a loretánské kapli v Rumburku. V letošním roce je vydalo město spolu s děkanstvím Rumburk. Publikace si na místě můžete zakoupit a nechat podepsat autory. Vstup je volný.

25012

Text a foto: Klára Mágrová, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk