Přednáška Mons. Jana Baxanta na ústecké univerzitě

Jana Michálková 29.března 2010

přednáška litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta (téma „Církev: organizace nebo organismus? Sebeuvědomění si, v jakém prostředí žiji, a sebevědomí z toho, čím jsem.), 24. března 2010, Univerzita Jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem