Přednáška MUDr. Petra Hacha o počátku lidského života

Jana Michálková 29.července 2010

Přednáška MUDr. Petra Hacha o počátku lidského životaDalší ze zajímavých přednášek, která naplnila sál Domova na Dómském pahorku v Litoměřicích, patřila doc. MUDr. Petru Hachovi, CSc. Ve čtvrtek 29. července 2010 zde pohovořil o počátku lidské existence z pohledu embryologa.

 

 

 

Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., je přednostou Ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, členem Akademického senátu UK. Mj. je předsedou Asociace kolegií katolických lékařů v České republice a členem výboru Federace evropských asociací katolických lékařů.

Záznam přednášky naleznete v našem audioarchivu na www.dltm.cz.